Fysiotherapie bij hartfalen

Gewoon uw dagelijkse
activiteiten weer
kunnen uitvoeren

Hartfalen wordt ook wel ‘decompensatio cordis’ genoemd. Het is een chronische aandoening waarbij het hart niet voldoende meer kan pompen. Doordat de hartspier niet krachtig genoeg is om het bloed uit het hart (de hartkamer) te pompen, ontstaat er aan de ene kant een ophoping (stuwing) in de bloedvaten die het bloed aanvoeren naar het hart toe. Aan de andere kant wordt er minder bloed het lichaam in gepompt waardoor er een verminderde doorbloeding is in (delen van) het lichaam. Dit kan allerlei vervelende lichamelijke gevolgen geven. Organen en spieren in uw lichaam kunnen bijvoorbeeld te weinig zuurstofrijk bloed krijgen. U wordt dan al kortademig en moe bij normale inspanningen als (trap)lopen of boodschappen doen. Spieren hebben natuurlijk zuurstof nodig om hun werk goed te kunnen doen. Tevens kan de verminderde pompfunctie van uw hart tot gevolg hebben dat vocht niet goed wordt afgevoerd en u dikke voeten en enkels krijgt.

Het is belangrijk dat u inzicht heeft in de ziekte en vertrouwen heeft in de behandeling. Daardoor kunt u beter met de ziekte omgaan. De fysiotherapeut van Joined Care kan u daarbij helpen.

Rust of juist activiteit?

Als de pompfunctie van uw hart ernstig verminderd is en u houdt veel vocht vast, kan (bed)rust tijdelijk nodig zijn. Zodra uw situatie weer stabiel is, is het belangrijk dat u werkt aan een optimale conditie. Uw conditie en de kracht van uw spieren kunnen sterk afnemen als u niet of weinig actief bent. Daarmee verslechtert ook uw algehele conditie. Als hartfalenpatiënt bent u zeker niet veroordeeld tot gedwongen rust. Integendeel. Het gaat erom dat u uw activiteiten goed spreidt over een dag en dat u voldoende pauzes neemt. Duuractiviteiten zoals wandelen en fietsen zijn dan prettig. Ten eerste door de gelijkmatige inspanning en ten tweede omdat u zelf uw tempo kunt bepalen. Regelmatig tien minuten tot een half uur wandelen of fietsen kan al een flinke verbetering van uw conditie geven.

Hartfalen-training

Joined Care organiseert speciale trainingen voor mensen met hartfalen. Hierbij wordt, in een kleine groep, op uw eigen niveau gericht getraind op het optimaliseren van uw conditie. U krijgt daarnaast ook individuele begeleiding. De intensiteit van de training wordt telkens individueel bepaald en zo nodig aangepast. U krijgt zowel duurtraining als intervaltraining. Dat is nodig om uw dagelijkse activiteiten (fietsen, wandelen, traplopen) weer goed te kunnen uitvoeren. Aantal trainingen: twee keer per week Duur: twaalf weken De fysiotherapeut van Joined Care begeleidt u tijdens de training. In de hartfalengroep leert u hoe u verstandig met uw klachten om kunt gaan.

Onderzoek

Voordat u met fysiotherapie aan de slag gaat, bent u al uitvoerig onderzocht door de cardioloog. De fysiotherapeut doet nog een aanvullende fiets- of wandeltest. Zo kunnen we uw uithoudingsvermogen bij aanvang van de therapie bepalen.

Waarom training?

Met de training wordt gestart als uw situatie stabiel is. De cardioloog beslist hierover. Belangrijke reden om de training te volgen zijn:

  • Leren omgaan met de lichamelijke beperking
  • Grenzen leren kennen
  • Verbeteren van uw conditie
  • Herwinnen van (zelf)vertrouwen

Met training:

  • Vergroten we uw inspanningsvermogen
  • Verbetert u uw spierfuncties
  • Wordt u minder kortademig
  • Bent u minder moe
  • Slaapt u beter

Leefstijl

Gedurende de trainingsperiode kunt u deelnemen aan een individueel ontspanningsprogramma. U wordt dan, indien u daar behoefte aan heeft, begeleid door een psychosomatisch fysiotherapeut. Tijdens deze sessies wordt aandacht besteed aan Herstellen van emotioneel evenwicht Om leren gaan met stress en stress leren verminderen (stress management) Op een goede, functionele manier omgaan met de hartziekte

Na het trainingsprogramma

Het is goed om ná het trainingsprogramma actief te blijven om de conditie verder te verbeteren of op peil te houden. De beste training is gelijkmatig inspanning, waarbij het tempo aangepast kan worden zoals wandelen, fietsen en/of de huiswerkoefeningen die u tijdens het programma heeft geleerd. Als u dit dagelijks 10 tot 30 minuten doet, kan dit op den duur leiden tot een toename van uw conditie bij de activiteiten van het dagelijkse leven. En dit betekent voor veel mensen een verbetering van de kwaliteit van hun leven.

Aanmelding

U kunt zich met verwijzing van een (huis)arts aanmelden. Dit kan telefonisch, via het contact-formulier of aan de balie.