Knie-revalidatie

Knieklachten

In 12 weken weer soepel en belastbaar

Klachten aan de knie zijn in de praktijk een veel voorkomend fenomeen. Na nek- en rugklachten komen knieklachten het meest voor. De knie wordt in ons dagelijks leven veel belast, zoals bij lopen, fietsen en traplopen. Een pijnlijke knie kan om die reden voor veel klachten zorgen in het dagelijkse leven. Knieklachten kunnen ontstaan door een ongelukje (een val of een verkeerde beweging), maar kunnen ook spontaan en geleidelijk ontstaan (bijvoorbeeld artrose). Om onze cliënten met knieklachten zo goed mogelijk te laten herstellen van hun knieklacht, heeft Joined Care de nieuwste behandelmethodes verwerkt in een knie-revalidatie programma. Tijdens dit programma wordt volgens protocol, gedurende twaalf aantal weken getracht uw knie weer soepel en belastbaar te maken.

Doel van knie-revalidatie

Tijdens het knie-revalidatie programma willen wij uw kennis over uw knieklacht vergroten. Door inzicht in het functioneren van uw knie, begrijpt u beter waarom klachten optreden en wat u beter wel of juist beter niet kunt doen. We kunnen dan samen met u de beperkingen die u ervaart verminderen tot het moment dat u zelfstandig zorg kunt dragen voor uw herstel.

Wat biedt deze training?

De training duurt twaalf weken en is verdeeld in 3 fasen. U traint twee keer per week in de uitstekend geoutilleerde oefenzaal van Joined Care.

Elke week wordt tijdens de training uitleg worden gegeven over diverse onderwerpen. De anatomie van de knie, trainingsprincipes en hulpmiddelen komen aan de orde. Tevens krijgt u adviezen over hoe u kunt voorkomen dat klachten weer terugkomen. Fase 1: Intake en testen In de eerste fase zal u door de fysiotherapeut worden onderzocht en zal door middel van een vraaggesprek uw hulpvraag en behandeldoel worden vastgesteld. Tevens worden testen uitgevoerd om uw huidige functioneringsniveau vast te stellen. Fase 2: Groepstherapie De groepstherapie is aangepast aan uw persoonlijke situatie en leidt naar het samen met de fysiotherapeut opgestelde behandeldoel. U traint hierbij in een groep van mensen met knieklachten. De groep bestaat uit maximaal acht personen. Fase 3: Dagelijks bewegen Na acht weken is het van belang dat uw zelfstandig verder gaat trainen. In deze fase wordt u begeleid door een gespecialiseerd fysiotherapeut die u adviseert over de mogelijkheden om de behaalde resultaten op peil te houden.

Voor wie is deze training bedoeld?

Het is niet mogelijk met elke knieklacht te trainen in groepsverband. Om risico‘s te voorkomen zijn voorwaarden opgesteld waaraan moet zijn voldaan om deel te nemen. Deze luiden: Het actief buigen van de knie moet 90° mogelijk zijn. Het passief moet de knie tot 0° gestrekt kunnen worden. De knie moet actief tegen zwaartekracht in bewogen kunnen worden. Gedurende 30 sec moet het mogelijk zijn om te staan op 1 been op stabiele ondergrond.

Vergoeding door zorgverzekering

Verzekeraars vergoeden fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering. Als u een aandoening heeft die voorkomt op de chronische indicatie lijst, is vergoeding uit de basisverzekering ook mogelijk.

Door wie wordt u begeleid?

U wordt begeleid door de gespecialiseerde fysiotherapeuten van medisch trainingscentrum Joined Care.

Wanneer zijn de trainingen

Voor de meest recente informatie over de tijden en de kosten van deze groepslessen kunt u het beste telefonisch contact opnemen.

Aanmelding

Je kunt je telefonisch aanmelden, aan de balie van de fysiotherapie in Gezondheidscentrum Oosterheem of via de website van Joined Care. Om je aan te melden heb je geen verwijzing van een (huis)arts nodig.

Samenvatting...

De belangrijkste items zijn:

  • Behandeling volgens de laatst bewezen effectieve behandelmethodes.
  • Revalidatie door actieve oefentherapie. 12 weken à 2x week trainen.
  • Begeleiding door ervaren fysiotherapeuten.
  • Scholing betreffende aandoening en herstel van de knie.

Joined Care biedt ook Medische Training aan.